Integraal begrijpen

Van nature ben ik iemand die wil begrijpen. Omdat ik opgegroeid ben binnen een complex familiesysteem wilde ik verschillende (taboe)onderwerpen vanuit meerdere perspectieven begrijpen. Hierdoor begreep ik ook dat alles met elkaar samenhangt, ook in een gezin heeft iedereen een belangrijk lijntje met elkaar. Nooit ervaar ik, dat er integraal gekeken en geholpen wordt, vroeger niet en nu nog steeds niet.

Wat ik geleerd heb van de afgelopen vijftig jaar is dat professionals veel vanuit hun eigen professionele perspectief (aanbod) kijken naar een hulpvrager. Dit zorgt veelal voor ‘versnipperde hulp’ waar niet om gevraagd is. De (collectieve ) ervaringskennis van mensen wordt zelden meegenomen, mensen weten vaak zelf heel goed wat er nodig is. Ik wist dat ik hier van betekenis kon zijn. Want het gaat er tenslotte om dat mensen weer regie ervaren over hun eigen leven en zo zelfstandig mogelijk verder kunnen.

Vanaf eind jaren tachtig ben ik werkzaam in zorg en welzijn. In 2013 hoorde ik van het professioneel inzetten van eigen ervaring en heb meegedaan aan een Peer-support training. Dat was mijn eerste ervaring met de term ‘ervaringsdeskundigheid’. Dat gaf me de drive om verder te studeren om een hbo-diploma te behalen met (familie) ervaringsdeskundigheid.

Missie en herstelvisie

Mijn missie is bijdragen aan een herstelgerichte samenleving. Ik hou van de termen ‘normaliseren’ en ‘preventief bezig zijn’. Immers de meeste van ons krijgen vroeg of laat te maken met ziekten, overlijden of verlies op wat voor vlak dan ook. Waarbij een beroep gedaan wordt op onze veerkracht en ons herstelvermogen.

Gelukkig groeit niet iedereen op in een complex gezin. Wel is het in het belang van de samenleving om intergenerationele problematiek te voorkomen. De meeste van ons zullen herkennen dat ze het ‘beter’ willen doen dan onze ouders als we zelf kinderen krijgen:-)