Kijken vanuit menselijkheid en échte samenwerking

Actueel in onze samenleving

Veel mensen in onze samenleving voelen zich niet meer begrepen. De systemen in onze samenleving zijn zo ingewikkeld geworden, dat de uitvoering regelmatig tekortschiet. Voorbeelden die iedereen kent zijn natuurlijk de toeslagenaffaire, de mensen in Groningen met beschadigde huizen door de gaswinning, maar ook het passend onderwijs en het zorgsysteem waar we regelmatig van horen. Onderstaande onderwerpen houden mij als mens en professional bezig.

Het onderwijssysteem

Wanneer een kind niet binnen de kaders van het onderwijs past, voelen veel ouders en kinderen zich alleen staan tegenover onderwijs- en zorgprofessionals. Dan is er sprake van macht- en onmacht. Klik hier voor meer informatie.

Terwijl het om de toekomst van kinderen en jongeren gaat. Wat zouden we doen als het ons eigen kind zou zijn? Is leerrecht niet belangrijker dan leerplicht? Hoe kunnen we gelijkwaardig samenwerken vanuit dienstbaarheid, zodat kinderen en jongeren het beste in zichzelf naar boven kunnen halen? Vanuit studie deed ik in het voorjaar 2022 onderzoek naar ‘educatief partnerschap’. Klik hier voor meer informatie.

Grensoverschrijdend gedrag

’In 2017 doet de #metoo beweging de wereld op zijn grondvesten schudden. Duizenden vrouwen deelden hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie’’. Klik hier voor meer informatie.

Wat doen deze berichten met kinderen, jongeren of volwassenen die seksueel misbruik binnen het gezin meemaken of meegemaakt hebben (zowel slachtoffer, omstanders en plegers). De weerstand van de meeste van ons, om te erkennen dat dit dichtbij huis of in je eigen gezin gebeurt is groot.

De heftige reacties in de media op slachtoffers en plegers: enerzijds soms het ongeloof (victim blaming) naar slachtoffers en anderzijds de ‘heksenjacht’ op plegers. Is dit helpend of zou dit juist averechts kunnen werken bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag?

Moeten plegers als persoon altijd gecanceld worden? Of zijn het mensen die gedrag laten zien dat niet kan? Is het gebeuren van seksueel grensoverschrijdend gedrag onoverkomelijk, of is de steun erna alles bepalend om een goed leven op te kunnen bouwen?

Hoe leeft oorlog door in volgende generaties?

Lees meer over “Hoe leeft oorlog door in volgende generaties”

Lees meer over “Oorlog is erfelijk”

Bewustwording

Ik wil graag een bijdrage leveren aan de bewustwording van bovenstaande vragen.