Samenhang met behulp van ambulante (gezins)begeleiding

Je kunt de verschillende leefgebieden niet los van elkaar zien, alles heeft invloed op elkaar.

Wanneer het bijvoorbeeld op school niet goed gaat, speelt dit in de thuissituatie ook een rol. Dit kan een gevoel van onmacht geven omdat je je niet begrepen voelt. Dan is vertrouwen in de hulp de basis om je veilig te voelen. 

Partner, gezin, familie, vrije tijd

Soms loopt het in de thuissituatie moeilijk, wat allerlei oorzaken kan hebben.  Je kan als mantelzorger overbelast zijn en weet niet waar je terecht kan met je vragen, je voelt dat je door de bomen het bos niet meer ziet. 

Passend Onderwijs

Als de problemen deels op school zijn, moeten we daar ook naar toe om te werken aan oplossingen.

Wanneer een kind of jongere niet binnen de kaders van het onderwijs valt, moet eigenlijk het onderwijs zich aanpassen aan het kind en niet het kind aan het onderwijs.

Werk en mogelijkheden

Er zijn twee kanten aan “problematiek rondom werk”: je zoekt en vindt geen werk, of je werk is onbevredigend en frustrerend. In beide gevallen is er letterlijk ‘werk aan de winkel’.