Herstelgericht social worker met (familie) ervaringsdeskundigheid zorgt voor (gelijk)waardig herstel, zie de pagina herstelgericht.

De volgende vier vragen zijn essentieel vanuit de herstelvisie: wat is er met je gebeurd? Wat zijn je sterke kanten en kwetsbaarheden? Waar wil je naar toe en wat heb je hiervoor nodig?

Jij bepaalt wat er nodig is en samen gaan we naast het gesprek ook in de actie. Belangrijk is dat je je gezien, gehoord en begrepen voelt. Natuurlijk denken we in mogelijkheden en oplossingen.

Iedereen van 0-100 jaar kan bij mij terecht, waarbij er in samenhang geholpen wordt vanuit de verschillende leefgebieden (thuis-school-werk-vrije tijd). Er wordt altijd systemisch geholpen, zodat jij en je omgeving in beeld krijgen wat belangrijk is voor jouw/jullie herstel.