Partner, gezin, familie, vrije tijd

Soms loopt het in de thuissituatie moeilijk, wat allerlei oorzaken kan hebben.  Je kan als mantelzorger overbelast zijn en weet niet waar je terecht kan met je vragen, je voelt dat je door de bomen het bos niet meer ziet. 

Of je bent erachter gekomen dat je autisme hebt doordat je kind een diagnose autisme heeft gekregen.  Ook psychische problemen die maar aanhouden en je belemmeren in je functioneren, leveren doorgaans chronische stress op.

Vaak is het verleden een belastende factor, zonder dat je er ooit over gepraat hebt. Dan is een gesprek met De Levensloopcoach al een hele stap!
Waar het ooit mis ging is zeker belangrijk te weten, maar hoe het verder moet is natuurlijk waar het om gaat.

Begeleiding vanuit de gemeente WMO-Jeugdhulp

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO)-Jeugdhulp biedt de mogelijkheid om begeleiding te ontvangen bij het versterken van je zelfstandigheid en je vanuit eigen kracht verder kan. Als Levensloopcoach help ik je bij het aanvragen van een indicatie. Zodra dat rond is kunnen we samen een traject opstellen waarin we stap voor stap werken aan haalbare doelen.