Onafhankelijke ondersteuning

Binnen onze samenleving zijn er vele voorbeelden waarin de ‘systemen’ situaties verergeren. Dit is zo jammer en kost onnodig veel leed en geld. Zoals b.v binnen de toeslagen affaire. Veelal zijn er verschillende professionals betrokken vanuit verschillende belangen, die allemaal een ‘stukje’ oppakken. Dit werkt vaak niet.

Behoefte aan (gelijk)waardig herstel? Behoefte aan hulp bij armoede en kansenongelijkheid in opgroeien? Behoefte aan hulp bij kansenongelijkheid binnen het onderwijs? Behoefte aan hulp die naast jou staat bij vastlopen in (jeugd)zorg- of onderwijssysteem?

Situaties die denkbaar zijn:

Armoede en schulden, echtscheidingsproblemen, ouderverstoting, huiselijk geweld en kindermishandeling (specifiek seksueel misbruik context), intergenerationeel trauma door oorlog van langer geleden of meer recent (zie pagina menselijkheid), problemen bij autisme en ad(h)d en hoogbegaafdheid binnen onderwijs of in de werksituatie.

Natuurlijk wordt er samengewerkt met professionals die helpend voor jou/jullie zijn. Dus altijd bekeken vanuit het perspectief van de hulpvrager. Daarom sta ik pal naast de hulpvrager (regie én uitvoering) zodat de herstelgerichte aanpak gewaarborgd wordt.