Onafhankelijke ondersteuning

Binnen onze samenleving zijn er vele voorbeelden waarin de ‘systemen’ situaties verergeren. Dit is zo jammer en kost onnodig veel leed en geld. Zoals b.v binnen de toeslagen affaire.

Behoefte aan (gelijk)waardig herstel? Behoefte aan hulp bij armoede en kansenongelijkheid in opgroeien? Behoefte aan hulp bij kansenongelijkheid binnen het onderwijs? Behoefte aan hulp die naast jou staat bij vastlopen in (jeugd)zorg- of onderwijssysteem?

Situaties die denkbaar zijn:

Armoede en schulden, echtscheidingsproblemen, ouderverstoting, huiselijk geweld en kindermishandeling (specifiek seksueel misbruik context), eerste en tweede generatie oorlogsgetroffenen uit de tweede wereldoorlog (Nederland en Nederlands-Indiƫ), problemen bij autisme en ad(h)d en hoogbegaafdheid binnen onderwijs of in de werksituatie.

Natuurlijk wordt er samengewerkt met de aanwezige professionals (thuis-school-werk), maar wel vanuit het perspectief van de hulpvrager. Daarom sta ik pal naast de hulpvrager, zodat de herstelgerichte aanpak gewaarborgd wordt.