Aanbod

Coaching bij herstelgericht werken binnen beleid en uitvoering (bijvoorbeeld de toegang gemeente)

Coaching bij het werven en opzetten van gezinscoaches (regie én uitvoering) die herstelgericht werken (zie hieronder Almere en Wormerland)

Coaching bij herstelgericht werken binnen een complexe context (zorg en veiligheid) waarbij casus- of procesregie nodig is

Coaching bij herstelgericht werken binnen werksituaties

Coaching bij herstelgericht werken binnen het onderwijs

Iedereen kan herstelgericht leren kijken (ook reguliere professionals)

Zet niet een ‘enkele’ ervaringsdeskundige naast een team met professionals in. Daar krijg je binnen je organisatie of gemeenten geen herstelgerichte aanpak mee. Voor werken vanuit de herstelvisie is het nodig dat er een gelijkwaardig aantal mensen werken die deze aanpak begrijpen. Zorg dat het geïntegreerd wordt in een team. Voor verandering is de olievlek nodig, het steeds meer uitbreiden van herstelkennis en vaardigheden.

Ook de reguliere professional kan leren herstelgericht te werken, maar dan moet dit wel mogelijk gemaakt worden vanuit het beleid. Mensen denken vaak: ”ik ben geen ervaringsdeskundige. Als ik al persoonlijke ervaringen heb, wil ik die niet delen.” Maar het gaat ook over (collectieve) ervaringskennis. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verlies, door ziekte, overlijden, scheiding of andere zaken. Dit hoort bij het leven, het kan iedereen overkomen dat je een periode kwetsbaar bent, ook buiten je schuld om. Dan hebben we allemaal behoefte aan ‘menselijkheid’.

Positieve voorbeelden HOE herstelgericht werken

In Almere wordt er sinds de zomer van 2023 vanuit de herstelgerichte visie ‘gezinsgericht gewerkt’ 

Lees meer

In 2021 heeft gemeente Wormerland een succesvolle pilot gedraaid met de invoering van gezinscoaches

Lees meer

Herstelgericht psychiater Jim van Os heeft landelijke bekendheid met het Ecosysteem Mentale Gezondheid

Lees meer

Systeem verandering

Zoals we inmiddels weten werken vele systemen niet in het voordeel van de mensen waar ze voor zijn. De term ‘menselijkheid’ komt overal weer terug en ervaringskennis staat gelijk aan die menselijkheid. Termen als ‘mensen moeten centraal staan’ horen we al lang, maar het echt toepassen in de uitvoering wordt door het systeem veelal onmogelijk gemaakt.

Meer geld is niet nodig, een andere aanpak wél

Lees meer

Ook vanuit beleid

Lees meer