CV Esther Boas Berg

Opleidingen 
2020-2022Bachelor Social Work profiel jeugd, specialisatie (familie)ervaringsdeskundige
2018-2020AD Sociaal werk in de zorg te Windesheim hbo-niveau 5
2017-2018Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen mbo 4
2016-2017Post hbo autismecoach te Windesheim
1991-1992B-verpleegkundige
1987-1989Ziekenverzorgende
  
Curcussen 
2019Brain Blocks deel 3 systeembegeleiding
2018Brain Blocks deel 2 communicatie
2017Brain Blocks deel 1 Basis
2016Landelijk team ervaringsdeskundige Movisie Utrecht
2013Ervaringsdeskundige psychiatrie werkgroep
  
Werkervaring loondienst 
1990-2008Ziekenverzorgende bij verschillende instellingen
1991-1992(Leerling) B-verpleegkundige bij Spatie te Apeldoorn
1987-1989(Leerling) ziekenverzorgende pg-verpleeghuis het Immendaal
  
Ondernemer 
2018SKJ registratie per 28-05-2018 nr:140004753
2015 -hedenLevensloopcoach zorgaanbieder wmo-jeugdhulp
2012-2015Zorg op Maat als zelfstandige in de thuiszorg
2009-2012Respijtzorg-logeeropvang in eigen gezin voor kinderen
Expertise
Autisme bij kinderen en volwassen met een normaal tot hoog IQ
Autisme en passend onderwijs
ADD
Dementie
Armoede en schuldhulpverlening
Huiselijk geweld en kindermishandeling
Complexe scheidingen
Effecten binnen gezinsstructuren
 
Competenties
Denken en handelen vanuit mogelijkheden
Denken en handelen vanuit eigen regie cliĆ«nt 
Creatief in oplossingsgericht denken en doen
Buien de gebaande paden kijken
Bruggenbouwer
Open en duidelijke communicatie
Integraal en systeemgericht werken
Gebruik van drie kennisbronnen: wetenschappelijke,
praktisch-professionele en ervaringskennis