Ambulante begeleiding in jouw leefwereld

Ik kom bij jouw thuis en sluit aan bij wat er nodig is, waarbij ik je help de regie te houden. Zoals meegaan in gesprekken naar bijvoorbeeld: School- werk- huisarts- gemeente- specialist- bedrijfsarts etc. Dus jouw vraag staat voorop. Natuurlijk ondersteun ik ook zo nodig bij praktische zaken. Doel is dat jij en je gezin, zo zelfstandig als mogelijk verder kunnen.

Hoe ondersteun ik

Op maat, dat betekent oprechte interesse in je verhaal en wat jij ervaart als de hulpvraag. We nemen de tijd voor een goede kennismaking. We gaan samen overzicht creëren over knelpunten en kijken naar alle aspecten van je leven. Vragen die belangrijk zijn: wat is er met je gebeurd- waar ben je goed in en wat is je kwetsbaarheid- Waar wil je naar toe- wat heb je nodig?

Met het 8- fasen model

Dit is een krachtgericht begeleidingstraject waarin de 7 leefgebieden centraal staan die voor iedereen van belang zijn, namelijk: zingeving, wonen, financiën, relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten. Centraal staat een integrale (algehele) aanpak met de focus op waar ben je sterk in, naast de problemen. Dus dat waar je goed in bent groter maken en wat moeilijk is kleiner maken.

Ouders, partners, leraren of werkgevers; ook zij zoeken begeleiding voor degenen die onder hun verantwoording vallen. Een goed samenspel vind ik vanzelfsprekend en een deel van de oplossing.

Eclectisch- integratief werken

Dit houdt in dat we samen kijken wat werkt voor jou of jullie? We zijn hier creatief in en kijken altijd weer naar nieuwe mogelijkheden, buiten de gebaande paden. Dus er wordt niet ondersteund vanuit steeds dezelfde gedachtegang, maar van alle mogelijkheden het beste ‘pakken’ om goed te kunnen helpen. Bijvoorbeeld oplossingsgericht werken en systeemgericht werken kunnen heel goed samen gaan. Ook ervaringsdeskundigheid wordt ingezet wanneer dit helpend is.

Methode voorbeelden
  • 5W1H methode om zaken helder te krijgen
  • Brain Blocks (gericht op psycho-educatie en interactie met de omgeving)
  • Toekomstgericht werken voor jongeren met magazine KR8
  • Het Vlaggensysteem (duiden en sturen van seksueel gedrag)
  • Mextra interactief elektronisch cliënten dossier (open en transparant)
  • Meervoudige coördinatie en afstemming met informele en formele betrokkenen