Passend Onderwijs

Als de problemen deels op school zijn, moeten we daar ook naar toe om te werken aan oplossingen. Wanneer een kind of jongere niet binnen de kaders van het onderwijs valt, moet eigenlijk het onderwijs zich aanpassen aan het kind en niet het kind aan het onderwijs.

Normaliseren en preventie

Dit vanuit een levens brede visie, waarbij het streven is een inclusieve samenleving. Hierin kan iedereen zich naar vermogen ontwikkelen en wordt er vanuit het kind en zijn systeem gekeken. Door de invoering van het passend onderwijs zouden er juist mogelijkheden moeten zijn om dit te doen, door samenwerking met ouders kind en school. Kinderen met bv autisme weten vaak heel goed  wat ze nodig hebben.

Samenwerking

In de klas staan ze er toch weer alleen voor. Ik wil begeleiding serieus nemen, er naast gaan staan, mee gaan en samen ontdekken waar de kansen liggen. De leraar is een sleutelfiguur in de leeromgeving. Maar er wordt erg veel van hen verwacht. Een gesprek met de leerkracht kan helpen om een kind gerichter aandacht te geven. In ieder geval is uitwisseling van kennis en kunde van groot belang.

Begeleiding vanuit de gemeente WMO-Jeugdhulp

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning – Jeugdhulp biedt de mogelijkheid om begeleiding te ontvangen bij het versterken van je zelfstandigheid. Ook het gezin is daarbij een belangrijke schakel.  Als Levensloopcoach help ik je bij het aanvragen van een indicatie. Zodra dat rond is kunnen we samen een traject opstellen waarin we stap voor stap werken aan haalbare doelen.