CV Esther Boas Berg

 

Opleidingen  
2020-heden Bachelor Social Work
2018-2020 AD Sociaal werk in de zorg te Windesheim hbo-niveau 5
2017-2018 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen mbo 4
2016-2017 Post hbo autismecoach te Windesheim
1991-1992 B-verpleegkundige
1987-1989 Ziekenverzorgende
   
Curcussen  
2019 Brain Blocks deel 3 systeembegeleiding
2018 Brain Blocks deel 2 communicatie
2017 Brain Blocks deel 1 Basis
2016 Landelijk team ervaringsdeskundige Movisie Utrecht
2013 Ervaringsdeskundige psychiatrie werkgroep
   
Werkervaring loondienst  
1990-2008 Ziekenverzorgende bij verschillende instellingen
1991-1992 (Leerling) B-verpleegkundige bij Spatie te Apeldoorn
1987-1989 (Leerling) ziekenverzorgende pg-verpleeghuis het Immendaal
   
Ondernemer  
2018 SKJ registratie per 28-05-2018 nr:140004753
2015 -heden Levensloopcoach zorgaanbieder wmo-jeugdhulp
2012-2015 Zorg op Maat als zelfstandige in de thuiszorg
2009-2012 Respijtzorg-logeeropvang in eigen gezin voor kinderen

 

Expertise
Autisme bij kinderen en volwassen met een normaal tot hoog IQ
Autisme en passend onderwijs
ADD
Dementie
Armoede en schuldhulpverlening
Huiselijk geweld en kindermishandeling
Complexe scheidingen
Effecten binnen gezinsstructuren
 
Competenties
Denken en handelen vanuit mogelijkheden
Denken en handelen vanuit eigen regie cliënt 
Creatief in oplossingsgericht denken en doen
Buien de gebaande paden kijken
Bruggenbouwer
Open en duidelijke communicatie
Integraal en systeemgericht werken
Gebruik van drie kennisbronnen: wetenschappelijke,
praktisch-professionele en ervaringskennis