Zorgprofessional met ervaringsdeskundigheid (ZME) 23 mrt 16:41u

Omdat ik merk dat de inzet van ervaringskennis vaak niet begrepen wordt, wil ik meer uitleggen over mijn rol als zorgprofessional met ervaringskennis (ZME). Het is de inzet van drie kennisbronnen (wetenschappelijk, praktisch professioneel en ervaringskennis).  Ervaringskennis is een belangrijke bron van kennis, die zoveel meerwaarde kan hebben voor hulpvragers! Zeker ook voor gemeenten, onderwijs, werkgevers, uitvoerende instanties als UWV en de belastingdienst.

De ZME is voor velen nieuw en dus onbekend. Ervaringsdeskundige kunnen in verschillende rollen werken binnen het sociale domein. Vaak worden professionals en ervaringsdeskundige 'los' van elkaar gezien (beleid) en ingezet (uitvoering).

Bij mij is ervaringskennis onlosmakelijk verbonden met wie ik ben als mens en als professional. Het delen over eigen ervaringen wordt vaak niet als 'professioneel' gezien. Maar het gaat niet om openheid over eigen ervaringen. Het gaat om begrijpen, gelijkwaardigheid. Het gaat om begrijpen van stigma en zelf-stigma. En ja het kan soms helpen om wat te vertellen over mijn ervaringen. Maar het gaat veel meer over de bejegening van mensen.

Het voelt vaak heel prettig als je weet dat de ander je begrijpt. Aan kan sluiten bij wat jij voelt en ervaart! Het gaat namelijk niet om een specifieke diagnose of een specifiek probleem (specifieke kennis staat op mijn site).

Het gaat om de ervaring van ontwrichting, uitsluiting, niet passen in het gemiddelde en je daardoor niet begrepen voelen. Weten hoe belangrijk het is dat er hoop en perspectief is. Iemand die weet hoe belangrijk vertrouwen is, maar ook hoe moeilijk dat kan zijn (kost tijd).

Het is belangrijk dat je zelf leert wat je nodig hebt, zodat je de regie kan voeren over je eigen leven. Dat je onnodige hulpverleners weg kan sturen. Ik ben echt blij als ik je heb kunnen helpen en je mij niet meer nodig hebt.

Daarom ben ik zo blij dat ik als zelfstandig zorgprofessional mensen kan helpen. Het gaat namelijk om 'vrije' ruimte, samen met de hulpvrager bepalen wat werkt (vaak buiten de gebaande paden). Als ZME draait het alleen daarom, doen wat werkt, zodat iemand zich écht geholpen voelt. Dat is voor ieder mens tenslotte anders!

Ik ben ervan overtuigd dat zelfstandig (onafhankelijk) zorgprofessionals met ervaringskennis de hulpverlening een stuk menselijker en goedkoper kunnen maken!